Biblioteka


 

РАД БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотека располаже са око 10.000 јединица квалитетне и актуелне библиотечке грађе. Реализујући свој рад домска библиотека остварује следеће циљеве и задатке:

 
- планира, набавља и обнавља књижни фонд;
- инвентарише и каталошки обрађује нове књиге;
- информише читаоце о новим књигама, часописима и другој библиотечкој грађи;
- усмерава ученика на коришћење извора информација преко каталога,библиографија и интернета;
- учествује у организацији предавања, семинара и трибина;
- развија и негује читалачке способности ученика;
- сарађује са васпитачима, психологом и педагогом;
- припрема изложбе;
- учествује у припреми и изради домског часописа;
- учествује у организацији културне и јавне делатности: књижевни сусрети, семинари, предавања и трибине;
- сарађује са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда и осталим домским и школским библиотекама.
 
 
Радно време:
 
- понедељак, уторак, среда и четвртак од 8 до 20 часовa
- петак од 8 до 16 часова