Domske službe


 

Домске службе

 

Систематизација послова у Установи врши се према природи и врсти послова и задатака преко самосталних извршилаца, у складу са организацијом установе.

 

Директор – Душко Бабић, Заменик директора – Драгана Трифуновић

Координатор васпитне службе – Светлана Свешко

Шеф финансијске службе– Ивана Петронијевић

Шеф кухиње – Мирјана Мицић

Секретар – Јана Нешић

У наставку је дат графички и наративни приказ организационе структуре Дома.