Aktivnosti u Domu učenika

 


 

Дом ученика “Јелица Миловановић“ кроз своју основну делатност- васпитни рад који подразумева учење , развијање личности ученика и организацију ученичког слободног времена , осмишљава и гради амбијент и оквир живљења обликован по реалним потребама ученика.

Задатак Дома је да понуди услове за остваривање потреба ученика у слободном времену, а васпитачи и стручни сарадници да саветују, усмеравају, подстичу организацију активности примењујући савремене методе и средства за рад.

У посредном и непосредном раду са ученицима васпитачи и стручни сарадници као саветодавци, уз сарадњу са родитељима и школом обавезни су да прате учеников лични и професионални развој.

Дом има богату понуду различитих активности , као што су актуелна тематска предавања уз ангажовање стручних сарадника из разних области. У Дому се организују приредбе, рођенданске прославе, журке, матурско вече. Слободно време ученика се организује кроз активно и добровољно учешће у разним активностима. Све активности се организују у складу са планом, кроз разне секције.