STEM sekcija

STEM секција (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

STEM секција у дому пружа ученицима јединствену прилику да истраже свет науке, технологије, инжењеринга и математике кроз пројекте и истраживачке активности. Ова секција не само што подстиче радозналост и креативност, већ и развија кључне вештине попут логичког размишљања, решавања проблема и тимског рада.

STEM секција није само о научним концептима, то је и секција која промовише заједништво и науку. Васпитачи који воде секцију успешно реализују годинама у назад пројекат „Промоција науке“ који се састоји из два дела. Први је информисање ученика о активностима у локалној заједници које обухватају научна предавања, радионице и различита дешавања на факултетима и научним институтима у Београду. Други део пројекта представља вршњачку едукацију, у оквиру које ученици са одличним и изузетним постигнућима помажу ученицима са слабијим постигнућима у школским предметима који спадају у домен природних наука. На овај начин се постиже промоција науке и код ученика са слабијим школским успехом али се развија и тимски рад, подстиче заједништво и менторство код ученика.

Секцију воде васпитаи Милена Ковачевић и Јелена Радивојевић.