Likovna sekcija

Ликовна секција пружа могућност за рађање уметничке визије, где се развијају вештине изражавања и где се шире хоризонти креативности. Кроз радионице, пројекте и изложбе, чланови ликовне секције истражују различите технике, форме и теме, истражујући своју креативност и развијајући свој јединствени уметнички изричај.

Дела која настају на овој секцији, слике, цртежи или скулптуре постају прилика за изражавање, самопоуздање и раст. Под вођством васпитача, ученици истражују различите медије, развијају своје технике и изражавају своје идеје, стварајући дела која одражавају њихову индивидуалност и креативност.

Ликовну секцију води васпитач Миливоје Ђуровић.