Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ је васпитна установа која обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, културно-забавни и спортски живот, као и друге заједничке потребе ученика који похађају школу ван сталног места боравка. Дом има три објекта, лоцирана у строгом центру града. Сваки објекат поред ученичких соба има учионице за учење, клубове за дружење и слободне активности. Постоји и библиотека са око 10000 књига и фискултурна сала.

Aktuelnosti

Незаборавна прослава за наше матуранте
Дана 21. маја прославили смо Дан нашег Дома у свечаној сали Дечијег културног центра заједно са колегама и пријатељима из других домова како Београда тако и широм Србије, бројним сарадницима из локалне заједнице и колегама из школа.
И ове школске године организован је наградни излет за ученике који су били активни у секцијама и разним другим активностима које наш дом организује. Ученици су имали прилику да обиђу Ваљево и посете његове културне знаменитости.