• Folklorna
  • Dramska
  • Fudbalska

Dom učenika ''Jelica Milovanović'' Beograd

Dom učenika srednjih škola "Jelica Milovanović" je vaspitna ustanova koja obezbeđuje: smeštaj, ishranu, uslove za učenje, kulturno-zabavni i sportski život, kao i druge zajedničke potrebe učenika koji pohađaju školu van mesta stalnog boravka. Objekti Doma su građeni pre oko 70 godina i od tada su imali različite ali vrlo bliske namene i delatnosti, slične sadašnjoj. U određenim periodima ovde su bili smešteni: Domaćinska škola, Internat za zanatske i trgovačke majstore, Dom za nezbrinutu decu, Baletska škola i sl. Od 1947. godine objekti su integrisani i rade kao jedna ustanova i pod imenom "Dom učenika Jelica Milovanović". Od tada ova ustanova je, korak po korak, gradila i ulagala u stvaranje tradicije i ugleda koje sada poseduje.

Informator doma

Hostel turizam

Gde se nalazimo

Dom učenika "Jelica Milovanović" danas ima tri međusobno odvojena objekta, locirana u strogom centru grada. Svaki objekat pored učeničkih soba ima učionice za učenje, klubove za druženja i slobodne aktivnosti. Postoji i kompjuterska učionica za potrebe učenika, zatim biblioteka sa oko 10.000 knjiga i fiskulturna sala.

Učenici se sami staraju o higijeni svojih soba, a za održavanje ostalih prostorija i kupatila zaduženo je osoblje Doma.

U svakoj sobi se nalaze ormari za odlaganje ličnih stvari i postoje instalirani fiksni telefoni. U svim zgradama je centralno grejanje.

U sve tri zgrade doma, učenicima je obezbeđen wireless internet kojem mogu da pristupe sa svojih računara/laptopova, a ukoliko učenik ne poseduje kompjuter, u Domu postoji učionica sa računarima koje učenici mogu da koriste za svoje potrebe.

Puna pažnja se poklanja kvalitetu ishrane učenika. Jelovnik je usklađen po normativima ishrane učenika i studenata, a u njegovom sastavljanju učestvuju Nutricionista, Šef kuhinje, Magacioner i Ekonom u saradnji sa Saradnikom za učenički standard.

Dom učenika "Jelica Milovanović" kroz svoju osnovnu delatnost - vaspitni rad koji podrazumeva učenje, razvijanje ličnosti učenika i organizaciju učeničkog slobodnog vremena, osmišljava i gradi ambijent i okvir življenja oblikovan po realnim potrebama učenika. To je raznovrstan i životno bogat proces koji se odvija u kontinuitetu bez prekida. Sve aktivnosti, od pojedinačnog i zajedničkog učenja, do odmaranja i rekreacije, angažuju učenika i utiču na njegov razvoj.