24.август 2018.
Списак примљених кандидата из осетљивих друштвених група
22.август 2018.

Усељење примљених ученика обавиће се 2.09.2018. године од 8 часова. Родитељски састанак ће бити одржан у 12 часова у трпезарији Дома. Примерак Уговора се може добити код васпитача, као и шифре за нове ученике.

Ученици су у обавези да приликом усељења приложе:

Лекарско уверење, не старије од 15 дана, које могу прибавити у месту боравка или у просторијама Дома 2. и 3. септембра, од 9-17 часова(цена је 750 динара).

Уплатнице за идентификациону картицу на рачун Дома: 840-663667-52 ( 700 динара нова PDF или активација важеће старе 250 динара PDF).

Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара на рачун Дома: 840-663667-52 PDF

Ученици су такође у обавези да уплате ученички динар-депозит за штету на рачун 840-3011761-07 (500 динара).

*Шифру ученика (позив на број) уносе ученици који су већ били у Дому, а нови ученици уплаћују без шифре.

Упис 2018/19.

30. jул 2018.

Коначна листа- девојчице
Коначна листа-дечаци
18. jул 2018.

Прелиминарна листа- девојчице
Прелиминарна листа-дечаци

4.јун 2018.

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/19. годину.

Конкурс 2018/19. PDF

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:
- за прву расподелу - од 05. до 17. јула 2018. године,
- за преостала слободна места - од 20. до 24. августа 2018. године,
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 20. до 24. августа 2018. године

Радно време уписне комисије је од 9-15 часова (радним данима) и од 9-12 часова суботом.

Потребна документација (оригинална документа или оверене фотокопије ):

Пријава за упис

Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе), - сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

Уверење о приходу по члану породице од 01.01.-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду.

Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на лицу места или на рачун Дома ученика "Јелица Миловановић" број 840-663667-52( уплата за пријаву на конкурс).

Оверене копије прихватаће се уколико су оверене код нотара односно јавних бележника или судова на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће Комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.


Огласна таблаЦена смештаја и исхране у Дому за месец септембар 2018. године износи 5358,00 РСД .

Цена смештаја и исхране у Дому за месец октобар 2018. године износи 5358,00 РСД .

Пример правилно попуњене уплатнице: PDF