Јавне набавке 2020.

 

JNMV-U/2/20. Адаптација унутрашњих просторија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Активно
JNMV-D/8/20. Набавка кровних прозора са монтажом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-D/7/20. Набавка и уградња перголе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-D/6/20. Намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Активно
JNMV-D/5/20. Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-У/1/20. Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-D/4/20. Набавка уређаја за потребе кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-D/3/20. Опремање соба и заједничких просторија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/2/20. Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JN Хлеб, пециво и смрзнуто пециво

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-D/1/20. Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД, питања

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено