Јавне набавке 2018.

 

JNMV-D/2/18. Набавка собних врата са уградњом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Активно
JNMV-D/1/18. Набавка добара за опремање купатила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна КД

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно