• План ЈН 2018, -Измена број 1
 • План јавних набавки 2018
 • План јавних набавки 2017
 • План јавних набавки 2016
 • Одлука о усвајању плана
 • Правилник јавних набавки
 • Финaнсијски план Дома за 2018.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2017.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2017.годину - измењен и допуњен
 • Финансијски извештај за 2017.годину
 • Финансијски извештај за 2016.годину
 • Информатор о раду