• Одлука о одржавању предавања.
 • План јавних набавки 2020.
 • План јавних набавки за 2019.год.
 • Изменe и допуне плана ЈН 2018.
 • План јавних набавки 2020.
 • План јавних набавки 2018.
 • План јавних набавки 2017.
 • План јавних набавки 2016.
 • Одлука о усвајању плана
 • Правилник јавних набавки
 • Финaнсијски извештај Дома за 2020.годину
 • Финaнсијски извештај Дома за 2019.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2019.годину
 • Финaнсијски извештај Дома за 2018.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2018.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2017.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2017.годину - измењен и допуњен
 • Финансијски извештај за 2017.годину
 • Финансијски извештај за 2016.годину
 • Информатор о раду
 • Правилник о организацији и систематизацији послова