Упис 2018/19.

4.јун 2018.

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/19. годину

Конкурс 2018/19. PDF

Све информације поводом уписа ученика у Дом за школску 2018/2019 годину биће накнадно објављене.

Пријава за упис

Уверење о приходу


25.август 2017.
Ранг листа - посебан критеријум

Коначне листе

31.јул 2017.

Примљене девојчице
Примљени дечаци
Нису примљене девојчице
Нису примљени дечаци

Огласна табла  • Јеловник 15.01.2018.-21.01.2018.)

  • Цена смештаја и исхране у Дому за месец мај 2018. године износи 5358,00 РСД .

    Цена смештаја и исхране у Дому за месец јун 2018. године износи 4125,00 РСД за све ученике.

    Пример правилно попуњене уплатнице: PDF