Усељење у Дом

23.август 2017.

Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2017. године од 8 часова. Родитељски састанак ће бити одржан у 12 часова у трпезарији Дома. Примерак Уговора се може добити код васпитача.

Ученици су у обавези да приликом усељења приложе:

Лекарско уверење, не старије од 15 дана, које могу прибавити у месту боравка или у просторијама Дома 31. и 1. септембра, од 9-19 часова(цена је 750 динара).

Уплатнице за идентификациону картицу (700 динара нова PDF или активација важеће старе 250 динара PDF).

Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара PDF

Ученици су такође у обавези да уплате ученички динар-депозит за штету на рачун 840-3011761-07 (500 динара).


Коначне листе

31.јул 2017.

Примљене девојчице
Примљени дечаци
Нису примљене девојчице
Нису примљени дечаци

Сва додатна обавештења биће постављена на сајт 20. августа.

Упис 2017.

13.jun 2017.

Конкурс 2017. PDF

Пријава за упис

Уверење о приходу

Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на лицу места или на рачун Дома ученика "Јелица Миловановић" број 840-663667-52( уплата за пријаву на конкурс).

Радно време уписне комисије је од 9-15 часова (радним данима) и од 9-12 часова суботом.

Оверене копије прихватаће се уколико су оверене код нотара односно јавних бележника или судова на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће Комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

11.април 2017.

Билтен ДОМИЈАДА 2017. PDF

Огласна таблаЦена смештаја и исхране у Дому за месец јун 2017. године износи 3988,00 динара.


Цена смештаја и исхране у Дому за месец мај 2017. године износи 5084,00 динара.


Пример правилно попуњене уплатнице: PDF