Архива

26.август 2019.

Обавештење o усељењу

Усељење примљених ученика обавиће се 1.09.2019. године од 8 часова. Ученици су у обавези да дођу у пратњи родитеља/старатеља. Примерак Уговора се може добити код васпитача, као и шифре за нове ученике.

Рок за усељење је 4. септембар. уколико ученик не усели или не јави до тог рока, сматраћемо да одустаје од усељења.

Родитељски састанак ће бити одржан у 12 часова у трпезарији Дома.

Исхрана ученика почиње 2.септембра.

Ученици су у обавези да приликом усељења приложе:

Извод из матичне књиге рођених.

Лекарско уверење, не старије од 15 дана, које могу прибавити у месту боравка или у просторијама Дома 1.септембра од 9-19 часова, 2. септембра од 10-17 часова (цена је 750 динара).

Уплатнице за идентификациону картицу (нову или дупликат) на рачун Дома: 840-663667-52 ( 450 динара ).PDF

Уплата за активацију картице ( и за нове и важеће старе картице) 250 динара на жиро рачун 205-25116-12. PDF

Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара на рачун Дома: 840-663667-52. PDF

Ученици су такође у обавези да уплате 500 динара -депозит за штету на рачун 840-3011761-07.PDF

*Шифру ученика (позив на број) уносе ученици који су већ били у Дому, а нови ученици уплаћују без шифре.

јул 2019.
Коначна ранг листа- девојчице
Коначна ранг листа-дечаци
Прелиминарна ранг листа- девојчице
Прелиминарна ранг листа-дечаци

УПИС за 2019/20. школску годину

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу: од 08. до 20. јула 2019. године.

- за преостала слободна места:од 26. до 29. августа 2019. године.

- За осетљиве друштвене групе, који нису добили смештај у првој расподели: од 26. до 29. августа 2019. године


Упис 2018/19.

30. jул 2018.

Коначна листа- девојчице
Коначна листа-дечаци
18. jул 2018.

Прелиминарна листа- девојчице
Прелиминарна листа-дечаци

4.јун 2018.

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/19. годину.

Конкурс 2018/19. PDF

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:
- за прву расподелу - од 05. до 17. јула 2018. године,
- за преостала слободна места - од 20. до 24. августа 2018. године,
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 20. до 24. августа 2018. године

Радно време уписне комисије је од 9-15 часова (радним данима) и од 9-12 часова суботом.

Потребна документација (оригинална документа или оверене фотокопије ):

Пријава за упис

Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе), - сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

Уверење о приходу по члану породице од 01.01.-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду.

Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на лицу места или на рачун Дома ученика "Јелица Миловановић" број 840-663667-52( уплата за пријаву на конкурс).

Оверене копије прихватаће се уколико су оверене код нотара односно јавних бележника или судова на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће Комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

Обавештење

30.август 2017.

Ученици који се не уселе у Дом, не изврше уплату и не обавесте о евентуалном закашњењу до 10 часова, 5. септембра 2017. године, биће брисани из из евиденције примљених ученика.


-->

Усељење у Дом

23.август 2017.

 • Упис
 • Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2017. године од 8 часова. Родитељски састанак ће бити одржан у 12 часова у трпезарији Дома. Примерак Уговора се може добити код васпитача, као и шифре за нове ученике.

  Ученици су у обавези да приликом усељења приложе:

  Лекарско уверење, не старије од 15 дана, које могу прибавити у месту боравка или у просторијама Дома 31. и 1. септембра, од 9-19 часова(цена је 750 динара).

  Уплатнице за идентификациону картицу на рачун Дома: 840-663667-52 ( 700 динара нова PDF или активација важеће старе 250 динара PDF).

  Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара на рачун Дома: 840-663667-52 PDF

  Ученици су такође у обавези да уплате ученички динар-депозит за штету на рачун 840-3011761-07 (500 динара).

  *Шифру ученика (позив на број) уносе ученици који су већ били у Дому, а нови ученици уплаћују без шифре.

  23.август 2017.
  Списак примљених кандидата из осетљивих друштвених група
  22.август 2018.
  " >Списак примљених кандидата из осетљивих друштвених група
  22.август 2018.

  Листе

  18.јул 2017.

  Примљене девојчице
  Примљени дечаци
  Нису примљене девојчице
  Нису примљени дечаци

  Од дана објављивања прелиминарне ранг листе кандидати имају право приговора у року од 8 дана.Комисија разматра жалбе и одлучује по њима, у року од 8 дана, након чега се објављује коначна ранг-листа за прву расподелу.

  Упис 2017.

  13.jun 2017.

  Конкурс 2017. PDF

  Пријава за упис

  Уверење о приходу

  11.април 2017.

  Билтен ДОМИЈАДА 2017. PDF

  Обавештење

  25.јануар 2017.

  Ученици чије су школе званично објавиле да раде до 31.01.2017. (понедељак и уторак), могу остати у Дому и морају се пријавити васпитачима.

  Ученици који остају до 27.01.2017. (петак), увече ће бити смештени у зграду 5а.

  Дом се затвара 31.01.2017. у 21 сат, а почиње са радом 12.02.2017. (недеља) у 12 сати.


  Упис 2016/2017

  26.август 2016.

  Примљене девојчице по посебном критеријуму
  Примљени дечаци по посебном критеријуму

  22.август 2016.

  Ученици су у обавези да приликом усељења приложе:

  Лекарско уверење, не старије од 15 дана, које могу прибавити у месту боравка или у просторијама Дома 31. и 1. септембра, од 9-19 часова(цена је 750 динара).

  Уплатнице за идентификациону картицу (700 динара нова PDF или активација важеће старе 250 динара PDF).

  Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара PDF .

  Ученици су такође у обавези да уплате ученички динар-депозит за штету на рачун 840-3011761-07 (500 динара).

  28.jул 2016.

  Коначна листа- девојчице
  Коначна листа-дечаци

  16.jул 2016.

  Прелиминарна листа- девојчице
  Прелиминарна листа-дечаци

  10.jун 2016.

  Конкурс за упис у Дом 2016/2017
  Пријава за упис
  Уверење о приходу

  Трошкови уписа износе 300 динара (уплата приликом подношења докумената или уплатницом на текући рачун Дома.)


  Прослава матурске вечери

  2.jун 2016.

  Поводом одласка наших матураната, у Дому је организовано свечано вече. Уз песму, игру и добру атмосферу испратили смо наше ђаке на пут ка новим успесима.


  Прослава дана Дома у СКЦ-у

  12.мај 2016.

  Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић" обележио је 69 година постојања. Свечаност је је одржана у Студентском културном центру уз пригодан културно-уметнички програм у извођењу ученика Дома.

  Посета ђачком дому "Никола Тесла" у Будимпешти

  9-12.октобар, 2015.
  Chania

  У октобру смо били гости српске гимназије и дома ученика "Никола Тесла " у Будимпешти, са којима остварујемо дугогодишњу сарадњу и пријатељство. Упознали смо се са организацијом живота и рада оба дома и у Рожа улици и у Текелијануму. Посета је била успешна и протекла у пријатној атмосфери. Наши гостопримљиви домаћини су нас водили у обилазак Пеште и Сентандреје и приредили нам незаборавну посету.


  Резултати уписа 2015/2016:

  Август, 2015.

  Коначна ранг листа - девојчице.

  Коначна ранг листа - дечаци.

  Коначна ранг листа-oсетљиве групе.