Поштовани ученици и родитељи,

Надамо се да сте сви добро и да сте спремни за нову школску годину. Због свима познате епидемиолошке ситуације у земљи у Дому ће бити уведена нова правила понашања о којима ћемо вас ускоро обавестити.

Усељење у Дом биће организовано у понедељак, 31. 8. 2020. Да не бисмо стварали гужве, свака васпитна група ће добити свој термин за усељење. Списак ученика по васпитним групама и сатницу за усељење ћемо објавити на сајту најкасније у суботу, 29.8.2020.

На дан уласка ученика у Дом обавезно је и присуство родитеља/старатеља. Молимо вас да ученик у установу уђе у пратњи само једне особе уз обавезно ношење маске.

*Препоручује се да родитељ дође због потписивања Уговора. Уколико је спречен, потписан Уговор доставити групном васпитачу у року од 7 дана (Уговор ће добити ученици приликом усељења).

Ученик је дужан да приликом усељења у Дом достави:

Извод из матичне књиге рођених.

Лекарско уверење о здравстеном стању са назнаком да је ученик здравствено способан за самостални боравак у колективном смештају, не старије од 15 дана. Због епидемиолошке ситуације ове године лекарски преглед неће бити организован у Дому.

Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара на рачун Дома: 840-663667-52, на име ученика. PDF

Уплатнице за идентификациону картицу (нову или дупликат) на рачун Дома: 840-663667-52 ( 450 динара ).PDF

Уплата за активацију картице ( и за нове и важеће старе картице) 250 динара на жиро рачун 205-25116-12. PDF

Ученици су такође у обавези да уплате 500 динара -депозит за штету на рачун 840-3011761-07.PDF

*Шифру ученика (позив на број) уносе ученици који су већ били у Дому, а нови ученици уплаћују без шифре.


Ученик је у обавези да код себе има оверену здравствену књижицу.

Приликом усељења у Дом родитељ/старатељ потписује Уговор и Изјаву да ученик и чланови породице нису под здравственим надзором, да су информисани да су у обавези да се у најкраћем року одазову позиву у случају сумње на болест ученика, као и да су сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар.

Примерак нове Изјаве можете преузети ОВДЕ

Ученик је у обавези да донесе довољан број маски које обезбеђују родитељи/старатељи. Неопходно је да ученик донесе и свој топломер и средства за личну хигијену и хигијену собе. Препоручујемо да се донесе и постељина коју је обавезно мењати на 7 дана.